İSO 22000 Kalite Sistemi

Benleye Organik ISO 22000 Sertifikası

ISO 22000

ISO 22000, gıda kaynaklı tehlikelerin tüketim noktasına oluşmamasıyla ilgili güvence kontrol sistemidir. Gıda zincirinde tarladan başlayarak yenmek üzere masaya gelinceye kadar olan çeşitli işlem süreçlerinde besin güvenliği ile ilgili tehlikeler ortaya çıkabilir. Tehlikeleri önceden önlemek için yeterli kontroller yapılmalıdır ve tüm tarafların gıda zinciri içinde ortak bir çaba göstermeleri gerekir.

ISO 22000 Belgesi Nedir?

ISO 22000 Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda ve gıdaya temas eden ürünler konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek ve bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere bütün bu faaliyetleri tanımlamak üzerine oluşturulmuş standartlar bütününe denir. ISO 22000, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin prensiplerini ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK) tarafından geliştirilen uygulama adımlarını bütünleştirir.

ISO 22000, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO tarafından  gıda güvenliği sistemi için hazırlanmıştır. ISO 22000 belgesi, kurum / kuruluşunuzun uluslararası standartlarda, gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermiş olur. Gıda güvenliği, gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak üretilip, tüketim aşamasında tüketicinin maruz kalacağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin üretim aşamalarında ortaya çıkmasını ve son ürüne taşınmasını önlemeyle ilintilidir. Dünyanın farklı bölgelerinde gıda faaliyetleri gerçekleştiren işletme/kuruluşlar tarafından benimsenen bir standarttır. ISO 22000 belgesine sahip olan işletmeler uluslararası standartlara uyum sağlayarak gıda güvenliği yönetim sistemi ilkeleri kapsamında faaliyetlerini gerçekleştirir.

ISO 22000 standardı dört temel konuyu içermektedir:

 • İnteraktif iletişim,
 • Sistem yönetimi,
 • Ön Gereksinim Programları
 • HACCP prensipleri

Standardın en önemli özelliklerinde bir tanesi diğer yönetim sistem standartları ile entegre olabilmesidir.

ISO 22000 Belgesinin Amacı Nedir ?

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının kurulmasını sağlamak
 • İşletmelerin yönetim sistemini kurması ve uygulaması için standardın şartlarını anlamak,
 • Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek,
 • Ürün güvenliğini arttırarak daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koymak
 • Üretimde oluşacak hataların önüne geçmek
 • Müşteriler, tedarikçiler ve resmi kontrol mercileri arasında uluslararası seviyede güveni arttırır,
 • Farklı gıda standartlarının gerekliliklerine kolaylıkla uyumu sağlar,
 • Diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) entagrasyon sağlar

ISO 22000 Belgesi Almanın Faydaları Neler?

 • Gıda güvenlik sistemi ile olası tehlikelerin önüne geçme
 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme sağlar ve üretim maliyetlerini düşürür.
 • Etkin bir oto kontrol sistemi kurduğu için süreç içindeki olası risk ihtimallerini ortadan kaldırır.
 • Stok kontrol ve dağıtım planlamasında verimliliği arttırır
 • Resmi mevzuata ve kalite standartlarına uyum sağladığı için denetim ve kontrollerde herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmaz.
 • Tüketicilerin sağlığına önem verildiğinden dolayı müşteri sayısını arttırır, iş hacmini yükseltir
 • Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetle tüketici memnuniyetini sağlar ve marka değeri artar
 • Sektörde Rekabet gücü kazanma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslararası pazarlarda gereksinimleri sağlama, dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
 • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Ürün kalitesi yaklaşımı yerine sistem kalitesi yaklaşımı
 • Gıda zinciri halkasında kaynakların optimum kullanılması
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
 • Ulusal/Uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanması.

Hangi kuruluşlar ISO 22000 Belgesini Alabilir

Gıda zincirinde yer alan,

 • Gıda işletmeleri,
 • Gıda organizasyonları,
 • Gıda ambalajı üreticileri
 • Yem üreticileri
 • Birincil Üretici-Çiftlikler, Zirai ürün üreten kuruluşlar
 • Evcil Hayvan Gıdası Üreticisi
 • Katkı Madde Üreticisi
 • Gıda Sektöründe Depolama ve Sevkiyat yapan Lojistik Firmaları
 • Gıda Sektörüne Uygun Hizmet Sağlayıcılar
 • Gıdaya Temas eden ürün üreticileri
 • Hazır Yemek Üreticisi, Restaurant, Yemek Servis Eden Oteller
 • Gıda Fabrikasına uygun Makine ve Ekipman Üreticileri
 • Gıda Ürününün Ticaretini ve Satışını Yapan Kuruluşlar